زمان طلایی برای خوردن ناهار

خوردن ناهار

بهترین زمان برای خوردن ناهار را می دانید ؟ همانطور که قبلا اشاره شد بهتر است هر وعده غذایی را در ساعات مشخصی خورد. این کار هم به داشتن انرژی در طول روز کمک می کند و هم باعث می شود افت قند خون پیدا نکنید. در مطالب قبلی درباره زمان طلایی صرف صبحانه گفتیم، حال […]