نحوه آماده سازی فلافل آبادانی خوشمزه

فلافل آبادانی

آموزش پخت فلافل آبادنی فلافل یك غذای خاورمیانه ای و بیشتر یک غذای خیابانی و پرطرفدار در اکثر نقاط دنیاست . در کشور ما ایران این غذا  بیشتر یک غذاهای جنوبی  و مخصوصا در آبادان بسیار محبوب است که البته در حال حاضر در سراسر كشور ما پراكنده شده است و بسیار غذای خوشمزه و […]