نهار خوشمزه با كباب ترش شمالی

كباب ترش گیلانی

نحوه آماده سازی كباب ترش شمالی غذا های شمالی در ایران بسیار معروف و به نام هستند. شمال معروف به مهد غذاهای محلی می باشد. در بین شهر های شمالی نیز بیش ترین غذای محلی متعلق به گیلان می باشد. كباب ترش یا جوجه كباب ترش یكی از این غذاهای محلی می باشد كه تفاوت […]